การเดินทางด้วยจักรยานในประเทศไทย

แม้ว่าการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใหญ่ๆในเมืองไทย จะเป็นเรื่องที่หลายคนมีความกังวล แต่ก็พบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางประจำวัน

admin

15 มีนาคม 2563