จากดวงดาวสู่ดวงจัน

เตรียมตัวเดินทางทริปแรกในต้นฤดูฝน 😄🌤🚴‍♂️
คาดเดาไม่ถูกเหมือนกันว่าสภาพจะเป็นอย่างไร จะทำเวลาได้มากน้อยแค่ใหน มีเวลาน้อยนิดกับการเตรียมตัว ในใจลึกๆ แอบกังวลเล็กๆ กับการปั่นกลางสายฝน

admin

7 มิถุนายน 2562